Zakelijke spam verboden

6 mei 2009 - Per 1 julie wordt het versturen van ongevraagde e-mail naar bedrijven verboden. Versturen van spam aan particulieren was al verboden, nieuwe regelgeving breidt dit verbod uit naar bedrijven.

Voor bedrijven die gebruik maken van zakelijk e-mailijsten is het zaak om zich ervan te gewissen dat deze adressen zijn verkregen via een opt-in methode, hetgeen inhoudt dat ontvangers zich actief moeten hebben aangemeld.

ICTRecht schrijft: "Vanaf <1 juli> heeft u ook voor mail naar zakelijke adressen expliciete opt-in nodig van de ontvangers. U mag er daarbij niet vanuit gaan dat mensen die nooit hebben geklaagd over uw mailings, daarmee toestemming hebben gegeven. Opt-in wil zeggen expliciete toestemming. Stilzwijgen is niet genoeg - wie weet gooit men die mails wel ongelezen weg."